Kiváló vezetés

kiváló vezetésA kiváló vezető legfontosabb feladata ma az, hogy úgy irányítsa csapatát a kitűzött célok felé, hogy az együttműködéseken keresztül a legjobb teljesítmény elérésére legyen képes.

Mennyi tudást, lelkesedést, energiát adnak kollégái a munkába? Mekkora erőbedobással járulnak hozzá a célok megvalósításához? 20%, 40%, 70% vagy 100% kapacitással dolgoznak beosztottai? Mekkora figyelmet fordít a csapatában dolgozók igényeire? Mennyi időt szán a teljesítményen túl az emberi kapcsolatok, kötelékek ápolására, a dolgozók fejlesztésére?

Fásultságot vagy az értelmes munka, a tanulás és fejlődés örömének elégedettségét látja az emberei arcán?

Információt kérek!

Az együttműködés legfontosabb erőforrása az ember. A legjelentősebb értékteremtő tényező az emberekben rejlő “megfoghatatlan” hajtóerő! Csodálatos lehetőség, hogy nemes céljai szolgálatába állíthatja a munkatársai “elméjében” és “szívében” rejtőző képességeket!

Mi motiválja legjobban kollégáit, az érdekes és hasznos munkájuk? Az öntől kapott rendszeres visszajelzések, amelyek segítik képességeik kibontakozását és fejlődésre, kiváló teljesítmény elérésére inspirálják őket? Munkatársait leginkább a pénz ösztönzi munkavégzésre?

Ki a hatékony vezető? Ma a munka világában hatékony vezetőnek az tekinthető, aki eredményeit, sikereit gyümölcsöző emberi kapcsolatok kiépítésével, fenntartásával és működtetésével éri el. A hatékony vezetés paradoxona az, hogy míg a szervezetek működésében, a termelésben hatékonyságra törekszünk, addig az emberi kapcsolatokban csak eredményességről beszélhetünk!

Mi történne egy új munkatársával, ha az első munkanapján az azonnali hatékonyságra törekedne – “az idő pénz” – és nem ismertetné meg a szervezet struktúráját, a termelési folyamatokat, a munkaköre értékelési szempontjait stb.? Mi történne, ha egy beosztott munkáját mindig csak kritikával illetné, de azt egyszer sem mondaná el neki, hogy Önnek mi az elfogadható eredmény?

Ha úgy érzi vannak “rejtett” tartalékok az embereiben, ha azt akarja, hogy a csapatában, cégében szunnyadó erőforrásokat munkatársai örömmel állítsák a közös célok szolgálatába, írja meg tapasztalatait, írja meg milyen változásokat szeretne elérni!

Információt kérek!